Toimintatapa

Spilguard on kestävä, taipuisa allas, johon voidaan turvallisesti varastoida pystyasentoon kaksi tai vaihtoehtoisesti neljä 200 l tynnyriä tai vaihtoehtoisesti useampia 5 l/25 l astioita, jotka sisältävät tulenarkoja nesteitä tai vaarallisia torjunta- aineita. Spilguard ehkäisee näiden aineiden roiskumisen ja vuodot ympäristöön varmistaen viimeisimpien asetusten edellyttämän toiminnan. Kun Spilguardiin on sijoitettu pystyasentoon neljä 200 litran tynnyriä, on sen nestetilavuus 270 l.

Spilguardiin tynnyrit/säiliöt voidaan siirtää joko yksi kerrallaan suoraan Spilguardin tasaiselle pohjalle tai ne voidaan haarukkatrukkia käyttäen siirtää yhdellä kertaa kuormalavalle sijoitettuna. Spilguard on lujaa materiaalia kestäen jopa trukin päälleajon.

Mitä tulee muistaa ennen Spilguardin käyttöönottoa

Spilguard 4 :n alla on aina käytettävä 120 x 100 cm ja Spilguard 2:n alla 120 x 80 cm kokoista standardikuormauslavaa, joka varmistaa sille tasaisen alustan. Varmistetaan, että kuormauslava on ehyt, ja ettei siinä ole teräviä, ulospäin työntyviä kohtia ja että se kestää vähintään Spilguardiin sijoitettavaksi suunnitellun kuorman. Varmistetaan, että Spilguardin pohjasyvennykset tulevat kuormauslavan molemmin puolin niin, että se asettuu tukevasti paikalleen.

Turvamääräyksiä: Ennen käyttöönottoa tulee aina ensiksi tarkastaa Spilguardin ja kuormauslavan yhteensopivuus edellä mainitulla tavalla. Lisäksi on tarkastettava, että Spilguard on puhdas.

Kuormaus ja kuorman purkaminen

Nostetaan kuorma haarukkatrukin haarukan varaan siten, että kuormauslavan etureunan ja haarukkatrukin rungon väliin jää n. 10 cm rako.
Ajetaan kuorma Spilguardille siten, että se menee vapaasti altaan reunan yläpuolelle.
Lasketaan kuormauslavaa alaspäin, kunnes se koskettaa etureunaa ja ajetaan eteenpäin, kunnes etureuna pääsee nousemaan ylös.
Kuormauslavan sijainti on nyt Spilguardiin nähden oikein ja se voidaan laskea alas, mikäli Spilguardin etureuna puristuu kasaan haarukan takareunan painamana.
Kun kuormauslava on laskettu paikalleen Spilguardiin, trukki ajetaan pois varovasti, minkä jälkeen etureuna palaa pystyasentoon.

Spilguardiin vuotaneiden nesteiden käsittely

Pienet neste- erät valuvat Spilguardin sivuilla oleviin pohjasyvennyksin. Spilguardin seinien pullistuminen on merkki siitä, että vuoto on voimakasta, ja että Spilguard on asteittain täyttymässä. Spilguardin tyhjentämiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa:

Tyhjennetään Spilguard pumppaamalla pohjasyvennyksessä oleva neste astiaan tuhoamista tai talteenottoa varten.
Pienet vuotomäärät voidaan poistaa imeyttämällä ne ko. tarkoitukseen suunnitellun, kaiken tyyppisiä kemikaaleja kestävään Spilguard- imeytysmakkaraan.
Turvamääräyksiä: Ellei olla varmoja siitä, mitä Spilguardiin on vuotanut, on paikalle kutsuttava asianomainen vastuuhenkilö tai hälytettävä palokunta sekä itse suojauduttava asiaan kuuluvasti. Selvitetään vuotonesteen laatu ja merkitään se asiaankuuluvasti sekä toimitetaan tuhottavaksi ohjeiden mukaisesti.

Varastointi Spilguardissa

Kahdella tai neljällä 200 l tynnyrillä lastattu Spilguard kestää lisäksi näiden päälle omalle kuormalavalleen sijoitetut toiset kaksi tai neljä 200 l tynnyriä. Varmistetaan, että yläpuolen kuormalavan tukipinta on oikea. (katso yllä) Lisäksi on tarkastettava, että kuormalava on varmasti kyllin vahva kantamaan päälle sijoitetun kokonaiskuorman.