Rekisterinpitäjä Vemu OY
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi

Urakoitsijantie 1

06450 PORVOO

Rekisterin nimi Vemu Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sopimussuhteisiin liittyvien asiakas- ja laskutustietojen kerääminen ja laskujen maksuvalvontarekisteri.Asiakastietoja kerätään asiakassuhteen hoitamisen tarkoituksessa. Lisäksi asiakasrekisterin tietoja saatetaan käyttää suoramarkkinointiin. Palvelutoimittajilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä mahdollisesti pankkitilin numero. Lisäksi mahdolliset liittymä-, mittaus-, tuote ja käyttötiedot ym. laskutuksen perustaksi tarvittavat
tiedot sekä mahdolliset puhelunauhoitteet hyvän asiakaspalvelun varmistamisen tarkoituksessa. Puhelunauhoitteet tuhotaan välittömästi asiakaspalvelun koulutuksen jälkeen
Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyn oma ilmoitus esim. internetin kautta, puhelimitse, kirjeitse postin kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti paikan päällä.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU: tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa on käsiteltävä niin, ettei se joudu sivullisten tietoon. Vanhentunut tai muuten tarpeeton aineisto tuhotaan asiakirjojen tuhoamisesta annetun ohjeen mukaan.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin sekä salasanoin. Verkossa annettuja tietoja suojataan sähköisen yhteyden SSL-suojauksella.